“Ne mogu izbjeći
da sve me mimoiđe
što u ljubavi i patnji
sa mnom se ne poveže.

Sjediniti se mogu
samo s onim što mi samo sebe preda,
svoju volju s mojom ujedini
i u istini me ljubi. ”

Bô Yin Râ