“Prije nego budeš u sebi zaokružen i sa svih strana zatvoren, kao more koje sebe samo ograničava – kao oblak koji sebe samoga zaobljava, uzalud ćeš nastojati posjedovati svoju dušu, jer snage tvoje duše daju se u posjed samo onome koji je uistinu dostojan njihova strahopoštovanja… “ Bô Yin Râ