„Iskonska vatra ljubavi hoće u tebi postati životom da bi njen život dalje u tebi začinjući jednom oblikovao novi život – ovdje, u srcima ljudi koji se ovdje, na ovoj zemlji bore za svoj vječni oblik.

Ako ti sâm ne postaneš životom iz ljubavi, kako ćeš biti izvor novoga života?“

Bô Yin Râ