„…Sjedinjen sa svim duhovnim dušama
koji se mome duhu u ljubavi pokazuju,
hoću sada sebe samog u ljubavi ispuniti!
Umro za sve što jednom držah za svoj život;
život svjetla nađoh u ljubavi!
Ti si me preobrazio kada sam najdublje u tami bio,
kada sam poput drveta iz korijena iščupanog
na tlu ležao,
Ti si me podigao!
U Tebi moje korijenje nalazi novu hranu –
U Tebi se na mojim granama pojavljuju cvijet i plod!
Što sam uzalud tražio,
lutajući strašnom noći,
sada sam našao u preobilnoj punini!
sada je sva žudnja tragatelja stišana, svaka želja ispunjena!

Sebe samoga dao si mu – Ti sam si mu ispunjenjem postao.
Praiskonsko događanje mu je u Tebi očitovano
i njegovu dušu sada vječna mudrost osvjetljava!

U Tebi, vječno svjetlo, došlo mi je prosvjetljenje!
U Tebi, vječna ljubavi, tragatelj je postao jedan ljubeći!
U Tebi će vječno u svjetlu, vječno u ljubavi biti!
Volim Te, Tebe, Svjetlo vječnosti!“

Bô Yin Râ, Iz knjige Psalama