Iz duhovne stvarnosti

“Kako je Bô Yin Râ jednom rekao o svom djelu da je to religija za sebe, smijemo reći i da Majstorove slike predstavljaju religiju za sebe, ‘umjetnost optičkih fuga’. Fuge kao najduhovniji od svih muzičkih oblika reflektiraju imitirajući,  strogo dosljedno, osnovnu temu u sveukupnim pojedinačnim glasovima na principu razvoja jednog trostrukog sklopa. I u likovnoj …