Dulcis Hospes Animae

„Na onom stupnju do kojega je došao Gautama, Buda, molitva više nema logički smisao. Ali i iznad tog visokog Budinog uspona postoji daleko više stanje, do kojega se ne može uspeti, već samo ‘uzletjeti’ s duhovnim krilima; I u tom stanju, u jedinstvu s Bogom u čistom duhu, molitva tek postaje istinski izraz najdubljeg unutarnjeg …