Za budućnost

“Ono što sam napisao u mojim tekstovima mogu doduše već i danas primiti za to podesni ljudi, ali ni oni to ni u kom slučaju ne mogu pojmiti kao čovječanstvo budućeg doba koje će sazreti u psihološkom trenutku koje će donijeti želju za objavljenim učenjem posvuda, u svaku svijest koja ga treba. Što sam već […]