Paraklet – duh ljubavi – duh izbavljenja

“Prasvjetlo je jedini vječni izvor sveg života – iz sebe samog bivajuće! U sebi kao bitak nepojmljiv sebi samome on izgovara sebe u prariječi, koja samo u njemu ima svoj život ‘iz sebe’… I dalje začinjući očituje se tako prariječ u vječnom duhovnom čovjeku koji opet iz sebe samoga ima isti život samo u prasvjetlu …

Izbavljenje

“Čim ispod svog ribarskog broda u dubinama zelene školjke bisernice ugledam samo jednu zapovijed slijedim- da ni jedan biser ne izgubim! Brzo spuštam teško sidro, valovi da me ne odnesu i sve sa sebe odbacujem što bi smetalo i ronjenje mi otežavalo; A onda vezujem uže ronilačko, i opremu uzimam: nož, mrežu i kamen, ponirući …

Put povratka

“Područje duše je poput ‘valovitog mora’ tajanstvenih snaga koje zrače iz područja duha, nadilazeći sve što se može naći u području okultnih snaga fizičke prirode i sasvim su neovisne od zakona koji određuju djelovanje tih okultnih snaga fizičke ‘prirode’. I u ovom je duševnom području čovjek kao i u fizičkoj ‘prirodi’ na svome. I ovdje …