“Nije lako usmjeriti se tako

da čovjek u ‘ja‘ – sebe samog spozna,

i u najdubljem samozadubljenju

nađe onog za kojeg imena nema;

 

Da u mnoštvu jednog vidi

i još uvijek u jedinstvu ostane –

ne negirajući sebe sama,

da iz bića i posljednji nagon za pričinjavanjem,

iz njegova raja otjera!”

Bô Yin Râ