U stihu

“Duboko mi je odbojno u nutrini – riječi kinđuriti te tako njima sebe i druge opijati. Ako se nekada u ritmu izražavam samo riječi dajem – koje drugačije izgovorene biti ne žele, a ne da bih stihove tvorio i u važeća metrička pravila ih uklapao. Meni je svejedno dali će ljudi u poeziju svrstavati ono […]