Mouseion – sjedište muza

“Što knjiga predstavlja za mišljenje, to je vidljivi objekt, ako svjedoči o umjetnosti, ukusu i manualnoj vještini – za osjećaj. A iz osjećaja mora doći snaga za ponovno podizanje našeg naroda. Mišljenje ide krivim putevima ako ga osjećaj ne vodi zdravim putevima. Ono na šta se svi danas tužimo nije malim dijelom zbog krivo vođenog …