Tri principa

“”Boga voljeti“ znači: svu muku i bol zemaljsku tako „voljeti“, voljno primiti, kao da smo sve baš tako htjeli i upravo tome težili na način na koji se pojavilo u našem životu! „Boga voljeti“ znači: zemlju voljeti i sve što na njoj živi, onako kako jest, pa bilo to i u suprotnosti s našim željama! […]