“Ako se hoćeš približiti svjetlu, odbaci otpor!
Sve je u tebi još otpor!
Sve je u tebi govor – zato ne čuješ…
Sve je u tebi još gledanje – zato ne možeš vidjeti…

Zapovijedi sebi šutnju i saberi svoj pogled da se tišina kod tebe nastani!
Samo u bezglasnoj tišini možeš primiti vječnu riječ!”

Bô Yin Râ