Nerazdvojno jedinstvo

“‘Muško i žensko’ moraš tražiti u svemu što je u tebi i iznad tebe! Bilo da si muškarac ili žena, znaj da si od vječnosti sam odredio svoju polarnost i da se ta polarnost više ne može promijeniti ni u svu vječnost, ali da u sebi uvijek čezne za svojim suprotnim polom. Tvoje duhovno muško …