Vječno žensko

“Riječi svetih knjiga pradavnih vremena nose propast onima koji u njih vjeruju, dok god čovjek zemlje sve što se u njima spominje kao ‘čovjek’ povezuje samo sa sobom kao čovjekovim pojavnim oblikom na ovoj zemlji. On svoj pogled mora upraviti prema gore, ali ne prema bogu vanjskog svijeta, kojega zamišlja visoko iznad oblaka, nego uvis …

Nerazdvojno jedinstvo

“‘Muško i žensko’ moraš tražiti u svemu što je u tebi i iznad tebe! Bilo da si muškarac ili žena, znaj da si od vječnosti sam odredio svoju polarnost i da se ta polarnost više ne može promijeniti ni u svu vječnost, ali da u sebi uvijek čezne za svojim suprotnim polom. Tvoje duhovno muško …

Vječni brak

“Prabitak je žensko kao i muško. Žensko i muško je sve što iz prabitka biva, u mirijadama različitih miješanja. U Bogu tražiti samo muško vjerovanje je od istine daleko! Bog je žensko, kao i muško! ‘Otac’ je otac – kao žensko, i kao muško – od iskona stalno samo-očitovanje: oba pola vječno sjedinjavanje.” Bô Yin …

Čovjek

“Na ovoj Zemlji živi Jedan nevidljivi, koji je onakav kakav je bio – jedan iz očinskog pra-začinjanja, iz majčinskog rađanja u čistom duhu, čisti duhovni čovjek najvišeg postojanja u vječnom izvoru božanski-duhovnog života. Jedan od onih koji ‘muškarca i ženu’ u duhu začinju i rađaju na ‘svoju sliku i priliku’! Ali žive i drugi nevidljivi …

Komplementarni polovi

“Tko je spoznao kakav misterij okružuje muškarca i ženu, misterij koji seže do najunutrašnjijih područja čistog duha, uzdižući se prema samom prasvjetlu, njemu će biti svet brak koji povezuje jednog muškarca s jednom ženom, za života na zemlji. Blago onima koji već u ovom zemaljskom životu, u braku nađu svoj suprotni pol, vječni suprotni pol …

Sveti savez

“Sveto, trostruko sveto je sjedinjenje žene i muškarca u čvrstom zajedništvu za vrijeme zemaljskog života! Sveti je žar polova za jedinstvom! Sveti je misterij začinjanja i rađanja! Sveta je nevidljiva veza, koja ujedinjuje ono što već postoji, da bi novom postanku pripremila mjesto! Blagoslovljeni su muškarac i žena koji to shvaćaju i u ljubavnom se …