Nerazdvojno jedinstvo

“‘Muško i žensko’ moraš tražiti u svemu što je u tebi i iznad tebe! Bilo da si muškarac ili žena, znaj da si od vječnosti sam odredio svoju polarnost i da se ta polarnost više ne može promijeniti ni u svu vječnost, ali da u sebi uvijek čezne za svojim suprotnim polom. Tvoje duhovno muško …

Komplementarni polovi

“Tko je spoznao kakav misterij okružuje muškarca i ženu, misterij koji seže do najunutrašnjijih područja čistog duha, uzdižući se prema samom prasvjetlu, njemu će biti svet brak koji povezuje jednog muškarca s jednom ženom, za života na zemlji. Blago onima koji već u ovom zemaljskom životu, u braku nađu svoj suprotni pol, vječni suprotni pol …