“Tko djelo naučavanja koje sam ja oblikovao samo kopa poput rudnika spoznaja – koje je inače nemoguće drugačije doseći, taj još nije otkrio da je ono samo za ljude koji su svojom voljom, svim snagama postali ljubećima u vječnoj ljubavi.

Samo se njima ono može potpuno otvoriti.”

Bô Yin Râ