Najviša moć

“Sunca prolaze u kozmičkim plimama i osekama i svjetovi nestaju, survavajući se u ponorima prolaznosti, ali ljudska moć ostaje do u svu vječnost, pa makar se i tlo, koje je trenutno njegovo stanište – zateturalo i raspalo. Onaj koji je jednom pao iz uzvišenog svjetla još uvijek u sebi nosi moć uzdići se visoko iznad […]

Iz ljubavi

“Tko djelo naučavanja koje sam ja oblikovao samo kopa poput rudnika spoznaja – koje je inače nemoguće drugačije doseći, taj još nije otkrio da je ono samo za ljude koji su svojom voljom, svim snagama postali ljubećima u vječnoj ljubavi. Samo se njima ono može potpuno otvoriti.” Bô Yin Râ

Paraklet – duh ljubavi – duh izbavljenja

“Prasvjetlo je jedini vječni izvor sveg života – iz sebe samog bivajuće! U sebi kao bitak nepojmljiv sebi samome on izgovara sebe u prariječi, koja samo u njemu ima svoj život ‘iz sebe’… I dalje začinjući očituje se tako prariječ u vječnom duhovnom čovjeku koji opet iz sebe samoga ima isti život samo u prasvjetlu […]

Oproštaj

“Nikome ne biva toliko oprošteno kao onome tko zbog ljubavi grijeh počini – kao onom tko zbog ljubavi pati i u patnji ljubavnoj krivicu grijeha na sebe preuzme. Čak i tjelesni doživljaj ljubavi duhovno se ovdje broji! Svakom će u vječnosti biti oprošteno tko je ovdje, u životu zemaljskom, dušu svoju grijehom opteretio, jer je […]

Snaga Ljubavi

“Moćne, nevidljive inteligencije fizičke prirode koje imaju samo vremenski ograničeno postojanje, makar ono trajalo i tisućama godina, bore se stalno za tvoje posjedovanje, jer one nikada ne mogu spoznati ‘svijet’ duha i vide te samo kao svoje podanike. Ne predaju se sva ta nevidljiva bića istom stupnju mržnje i mnogi su u ‘dobroj vjeri’ da […]

Vita Nuova

“Svaka čežnja za srećom koja se uzdiže iznad nižih zemaljskih želja samo je čežnja za ujedinjenjem duhova u pra-temeljima duha, koji ih vječno stvara i vječno iz sebe otpušta, da bi ih vječno opet u sebe uzeo… Ali ljudski duh na zemlji je vezan za zemaljsko i tamo gdje bi htio jedinstvo, ipak dolazi do […]