Izražavanje Ljubavi

“…Prvi znak stvarne ljubavi je izbor! – Gdje traženi osjećajni snovi trebaju biti za sve i svakoga, tamo ne može biti govora o ljubavi, kakva je ona uistinu! Neka nitko ne brine da će mnogi ljudi ostati bez ljubavi! Uzvišena duševna ljubav će puno prije ujediniti ovo zemaljsko čovječanstvo ako svaki pojedinac bude svoju ljubav …

Iz ljubavi

“Tko djelo naučavanja koje sam ja oblikovao samo kopa poput rudnika spoznaja – koje je inače nemoguće drugačije doseći, taj još nije otkrio da je ono samo za ljude koji su svojom voljom, svim snagama postali ljubećima u vječnoj ljubavi. Samo se njima ono može potpuno otvoriti.” Bô Yin Râ

Paraklet – duh ljubavi – duh izbavljenja

“Prasvjetlo je jedini vječni izvor sveg života – iz sebe samog bivajuće! U sebi kao bitak nepojmljiv sebi samome on izgovara sebe u prariječi, koja samo u njemu ima svoj život ‘iz sebe’… I dalje začinjući očituje se tako prariječ u vječnom duhovnom čovjeku koji opet iz sebe samoga ima isti život samo u prasvjetlu …

Nerazdvojno jedinstvo

“‘Muško i žensko’ moraš tražiti u svemu što je u tebi i iznad tebe! Bilo da si muškarac ili žena, znaj da si od vječnosti sam odredio svoju polarnost i da se ta polarnost više ne može promijeniti ni u svu vječnost, ali da u sebi uvijek čezne za svojim suprotnim polom. Tvoje duhovno muško …

Ignis Caritatis

“Ne kaži da imaš ljubav, dok god brineš o sebi samom! Poput divljih ljiljana u polju koji na istoku pokrivaju široka prostranstva i poput ptica nebeskih, ti više ne smiješ poznavati brigu o sebi samom, ako želiš postati sposobnim za ljubav u njenoj najvišoj formi! Dotle dok te bude mučila strahom hranjena briga za tebe …