“Ne tražite Božansko u strahoti ponora,
prijetećim dubinama i jezivim rasjeklinama!
Ne tražite Boga u uzburkanog mora huku,
dok olujni vjetrovi vitlaju!
Ne tražite Boga u grmljavini
od koje zemaljske stijene podrhtavaju!
Ne tražite ga iznad svjetova i sunaca –
niti u obilju neumjerenih užitaka!

Hoćete li Boga jednom u sebi naći,
morate strah, kao i pohlepu nadvladati!
Ne sanjajte o nedostižnim daljinama –
Bogu ste bliži nego zvijezdama!”

Bô Yin Râ