“Ne kaži da imaš ljubav, dok god brineš o sebi samom!

Poput divljih ljiljana u polju koji na istoku pokrivaju široka prostranstva i poput ptica nebeskih, ti više ne smiješ poznavati brigu o sebi samom, ako želiš postati sposobnim za ljubav u njenoj najvišoj formi!

Dotle dok te bude mučila strahom hranjena briga za tebe i tvoju zemaljsku sudbinu, briga koja je očigledni nedostatak povjerenja u vječnost, ti nećeš znati ništa o ljubavi koju je nekada podučavao veliki Majstor – o ljubavi koja ti jedina može dati slobodu.

Samog sebe činiš robom svoje brige, ne postižući time ništa, dok najbožanskija snaga ostaje u tebi neiskorištena, jer je ne znaš koristiti!”

Bô Yin Râ