“Čim ispod svog ribarskog broda
u dubinama zelene školjke bisernice ugledam
samo jednu zapovijed slijedim-
da ni jedan biser ne izgubim!

Brzo spuštam teško sidro,
valovi da me ne odnesu
i sve sa sebe odbacujem
što bi smetalo i ronjenje mi otežavalo;
A onda vezujem uže ronilačko,
i opremu uzimam: nož, mrežu i kamen,
ponirući u dubine mračne sve do dna –
da uzmem bogati pronalazak!

Znam da je moja ruka
nebrojenima sreću donijela,
kad’ ih je gore, na brod iznijela!”

Bô Yin Râ