Bitna razlika

“Ono što vam govorim o ‘živome Bogu’ nikada nije isto što i prikazi koje jednom osmisliše mislioci što samo u riječima istinu nazivaše! Doduše ‘arhati’ su pronašli i ‘rišiji’ također spoznali – nešto od onoga što na stvarnost cilja i ukazuje, no ipak, nitko od njih ne bješe sam u živome duhu! Iako cijenim i […]