Zahvalnost

“Prije svih drugih životnih osjećaja mora doći zahvalnost i njoj trebaju pripasti najtoplije zrake ljubavi! Zahvalnost nije samo puki ‘lijepi osjećaj’, nije ‘vrlina’ i nije konvencionalna ‘obveza’ – nego temeljna snaga vječne ljudske duše. Nebrojene druge snage hrane se iz te temeljne snage. Budući da kroz čovjeka živi i animalna duša njegova tijela, nije nikakvo […]

Bitna razlika

“Ono što vam govorim o ‘živome Bogu’ nikada nije isto što i prikazi koje jednom osmisliše mislioci što samo u riječima istinu nazivaše! Doduše ‘arhati’ su pronašli i ‘rišiji’ također spoznali – nešto od onoga što na stvarnost cilja i ukazuje, no ipak, nitko od njih ne bješe sam u živome duhu! Iako cijenim i […]

Vječna duša

“Odlučujuća razlika između čovjeka i životinje je u tome što čovjek još uvijek i u svojoj vezanosti za životinjsko ovdje na zemlji ostaje sposoban postati svjestan sebe kao ‘duhovne iskre’ iz Prasvjetla, a to je opet unutar zemaljskoga moguće isključivo zato što zemaljski čovjek nije samo posljedična pojava djelovanja pra-snaga koje stvaraju fizičke oblike, nego […]