Zlatna kiša

Nekad davno u svijetu je bilo tako loše da su svi ljudi uzdisali i kukali. Sve je bilo sivo i turobno i o radosti se znalo samo iz priča. Onda su se ljudi počeli moliti svom velikom Bogu: Re-Nai-Šu, da se smiluje njihovoj nepodnošljivoj patnji. Ali Re-Nai-Šu ih nije čuo. Tako su se nastavili moliti, […]

Svjetlosna stvarnost

“Ako hoćeš u sebi sresti stvarnost morat ćeš paziti na ono što stvarnost doziva u postojanje! Ne trebaš ti određivati na koji način ćeš postati svjestan Boga, nego Bog!! Ne primaš ti ‘ljudsku pomoć’ kada primaš pomoć ljudskih duhova o kojoj govorim, nego Božju pomoć, koja se služi ljudima, jer drugačije čovjeku u životinjskoj prirodi […]

Hram dubina

“Ne trebaš u zraku lebdjeti, trebaš na zemlji stajati! Ali ako želiš pra-temelju stremiti u dubine moraš krenuti! Tamo, gdje se oblaka prolomi u krilo zemlje izlijevaju; gdje se u žaru ljubavi ‘muškarac i žena’ ljubeći uživaju! Gdje sile što začinju zemlju uvijek iznova oplođuju, tamo gdje su još mudraci stari života iskonsku struju tražili! […]