Izražavanje Ljubavi

“…Prvi znak stvarne ljubavi je izbor! – Gdje traženi osjećajni snovi trebaju biti za sve i svakoga, tamo ne može biti govora o ljubavi, kakva je ona uistinu! Neka nitko ne brine da će mnogi ljudi ostati bez ljubavi! Uzvišena duševna ljubav će puno prije ujediniti ovo zemaljsko čovječanstvo ako svaki pojedinac bude svoju ljubav …

Iz ljubavi

“Tko djelo naučavanja koje sam ja oblikovao samo kopa poput rudnika spoznaja – koje je inače nemoguće drugačije doseći, taj još nije otkrio da je ono samo za ljude koji su svojom voljom, svim snagama postali ljubećima u vječnoj ljubavi. Samo se njima ono može potpuno otvoriti.” Bô Yin Râ

Misterij duhovnog čovjeka

Povodom godišnjice zemaljskog rođenja voljenog učitelja i rijetkog duhovnog majstora, Bô Yin Râ (25. 11. 1876., Aschaffenburg – 14. 02. 1943., Lugano). Da čovjek na Zemlji ne bi zauvijek sam sebi ostao stran, da ne bi mudrost tražio na nesigurnim putevima i ono što misli da je našao slagao u čudesne mozaike – koji mu …

Otvorena mogućnost

“Otvoreno stoji pred svim očima što dao sam i dajem – vidljiv, sam sâm put prema Onome u čemu u duhu rođen živim. Ali nevidljivo nudi se – u onom što napisao sam da svog pronalazača nađe. I tko u vlastitom pouzdanju takve znake opazi i on će jednom budan put doseći. A tko tvrdoglav …

Vječno žensko

“Riječi svetih knjiga pradavnih vremena nose propast onima koji u njih vjeruju, dok god čovjek zemlje sve što se u njima spominje kao ‘čovjek’ povezuje samo sa sobom kao čovjekovim pojavnim oblikom na ovoj zemlji. On svoj pogled mora upraviti prema gore, ali ne prema bogu vanjskog svijeta, kojega zamišlja visoko iznad oblaka, nego uvis …

Život u Svjetlu

“Živjeti u svjetlu može se samo u područjima koja su u svjetlu rođena, u svjetlu oblikovana. Tu ‘prostor’ u sebi ‘vrijeme’ sadrži i svo vrijeme je u prostor izliveno. I sav prostor je nepodijeljeni život – u svjetlu življen – s ljubavlju mu predan. Iskustvo i spoznaja sjedinjuju se u biću i u prostor oblikovani …

Paraklet – duh ljubavi – duh izbavljenja

“Prasvjetlo je jedini vječni izvor sveg života – iz sebe samog bivajuće! U sebi kao bitak nepojmljiv sebi samome on izgovara sebe u prariječi, koja samo u njemu ima svoj život ‘iz sebe’… I dalje začinjući očituje se tako prariječ u vječnom duhovnom čovjeku koji opet iz sebe samoga ima isti život samo u prasvjetlu …

Hram dubina

“Ne trebaš u zraku lebdjeti, trebaš na zemlji stajati! Ali ako želiš pra-temelju stremiti u dubine moraš krenuti! Tamo, gdje se oblaka prolomi u krilo zemlje izlijevaju; gdje se u žaru ljubavi ‘muškarac i žena’ ljubeći uživaju! Gdje sile što začinju zemlju uvijek iznova oplođuju, tamo gdje su još mudraci stari života iskonsku struju tražili! …

Izbavljenje

“Čim ispod svog ribarskog broda u dubinama zelene školjke bisernice ugledam samo jednu zapovijed slijedim- da ni jedan biser ne izgubim! Brzo spuštam teško sidro, valovi da me ne odnesu i sve sa sebe odbacujem što bi smetalo i ronjenje mi otežavalo; A onda vezujem uže ronilačko, i opremu uzimam: nož, mrežu i kamen, ponirući …